Create your online business with the latest design trends
Preventieadviseur - arbeidsveiligheid

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming.

De personen die deze functie bekleden staan de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De preventieadviseur heeft onder meer de volgende wettelijk bepaalde taken in verband met:

 • risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting.
 • advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers.
 • administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • specifieke taken: opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken bij derden

Wij van Garamondi.com kunnen u ondersteunen bij deze taken. 

Managing your risks!

Garamondi.com kan uw Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk bijstaan inzake:

 • Administratie inzake arbeidsveiligheid
 • Arbeidsongevallenonderzoek
 • Begeleiding VCA
 • Geven van toolboxmeetings en opleidingen
 • Risicoanalyse
 • Opstellen noodprocedures en plannen
 • Assistentie en adviesverlening
 • Veiligheidsprocedures & instructies
 • Veiligheidsaudits

Garamondi.com richt zich specifiek naar zelfstandigen en KMO’s.

Garamondi.com

Garamondi.com is een onafhankelijk adviesbureau op gebied van arbeidsveiligheid en opleiding.
Wij gaan naar de kern van de zaak en denken hierbij niet enkel technisch en juridisch, maar ook naar de praktische haalbaarheid binnen uw bedrijf.

Samen met u zoeken we naar een praktisch haalbare oplossing.
Hierbij staat een persoonlijke en grondige aanpak centraal.

Met ons actief veiligheidsbeleid, permanente vorming en bijscholing streven wij ernaar een zo kwalitatief mogelijke opleiding of advies te geven!

Managing your risks!

Your path to a safer work-environment
runs through here!

Onze diensten

Arbeidsveiligheid is niet alleen vereist door de wet, het maakt ook financiële zin! Vermindering van operationele risico’s, ongevallen en schade aan de apparatuur minimaliseert stilstandtijden en helpt om onnodige kosten te vermijden. Het veilig gebruik van de machine heeft de hoogste prioriteit in dit opzicht. We zien onszelf als uw adviseurs in alle zaken met betrekking tot veiligheid op het werk. Onze diensten gaan veel verder dan wat de welzijnswet van 1996 vereist, met ondersteunende taken inzake de veiligheid en zijn een ideale aanvulling op dit alles.

Uw voordelen

 1. Een hoog niveau van veiligheid op de werkvloer bespaart u de kosten die ongelukken kunnen veroorzaken.
 2. Het verder verbeteren van uw imago als een verantwoordelijk bedrijf in de ogen van uw medewerkers en zakelijke partners.
 3. We zien onszelf als coach en consultant in alle zaken met betrekking tot veiligheidseisen en de naleving van wettelijke bepalingen. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw core-business.
  Dit vermindert uw administratieve rompslomp,  IT- en personeelskosten.

Onze sterkten

We hebben in-house expertise van verschillende specialiteiten, zorgen voor uitgebreide, cross-disciplinaire ondersteuning.

U profiteert van onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van individuele veiligheidsconcepten voor kleine, middelgrote bedrijven met hun verschillende risico’s.
Ons veiligheidsmanagement is gebaseerd op precieze kennis en ervaring.

Onze diensten in detail

 • Ondersteuning van de planning, aankoop, exploitatie en conversie van machines, installaties en andere technische uitrusting volgens veiligheidsrelevante criteria
 • Advies met betrekking tot de selectie van de veiligheidsuitrusting en controles van de technische en structurele eisen
 • Het evalueren van het veilige gebruik  in het kader van dearbeidsveiligheid
 • Het uitvoeren van risicobeoordelingen
 • Ondersteuning bij het opstellen van instructies voor de machines, werkmateriaal en procedures
 • Het uitvoeren van toolbox-meetings
 • Het uitvoeren van veiligheidscontroles
 • Het opstellen en onderhouden van het dynamisch risicobeheerssysteem
 • Het bepalen van de vereisten voor de afgifte van werkvergunningen voor gevaarlijk werk

Bent u op zoek naar een expert op gebied van Werken op hoogte, risico
beheersing of opleiding voor een nieuw project?

Dan bent u op het juiste adres, aarzel niet ons te contacteren bij interresse.
Contacteer ons

Onze expertise zie je in al onze projecten,
wij gebruiken elk vrij moment om ons bij te scholen, te specialiseren.
En dat maakt ons anders dan de rest!