Managing your trainings!
Your path to a safer work-environment
runs through here!

Onze sterke TRAININGS-PORTEFEUILLE en doorgedreven vorming
zal u als bedrijf helpen om succesvol te ondernemen.
Door te investeren in het potentieel hun werknemers kunnen bedrijven zich toespitsen op de uitdagingen van morgen.
Garamondi.com traint de volgende generatie van geschoold personeel en biedt on-the-job training voor uw medewerkers.
Wij staan voor u klaar om u te helpen investeren in opleidingen!

Garamondi.com traint momenteel ongeveer 700 mensen per jaar in zowel steigerbouw, rope-acces of arbeidsveiligheid werken op hoogte.
Wij bieden ook een combinatie van trainingen en opleidingen. De nauwe band tussen theorie en praktijk bereidt medewerkers die net beginnen voor een breed scala aan taken en hun professionele toekomst. Een slagingspercentage van meer dan 95 procent voor onze examenkandidaten geeft een indicatie van de kwaliteit van onze opleidingen.

Onze modules in samenwerking met at-height training center

Doel:

 

Kennis en vaardigheden verwerven om veilig met persoonlijke valbeschermingsmiddelen om te gaan.

Richtduur:

1 dag (8 uur)

Toelatingsvoorwaarden:

 • De deelnemers moeten medisch geschikt zijn en dit kunnen aantonen aan de hand van een medisch attest
 • De deelnemers beschikken over de standaard PBM’s zoals handschoenen, veiligheidsschoenen

Groepsgrootte:

Max 8 Personen

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

 

 

 

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Algemene preventiebeginselen, hiërarchie
 • Valgevaar, valrisico
 • De krachten die op ons lichaam inwerken, demping van een val
 • Aspecten van een goede verankering
 • Basisregels antival
 • Mijn persoonlijke basisuitrusting
 • Anti-valsystemen
 • Positionering
 • Manipulatie van uitrusting
 • Manipulatie van kleine lasten
 • Speciale aandachtspunten

 

Praktijk:

 • de functie van de verschillende onderdelen kunnen uitleggen
 • functietest en controle van persoonlijke valbescherming
 • aantrekken en afstellen van persoonlijke valbescherming
 • correct gebruiken van persoonlijke valbescherming
 • Evaluatie van een hoogtesituatie – risicoanalyse
 • Goed gebruik van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper en antivaltoestel kennen

 

 

Inhoud komt overeen met AV-006

Doel:

Kennis en vaardigheden verwerven om veilig met persoonlijke valbeschermingsmiddelen om te gaan in moeilijke omstandigheden.

Richtduur:

1 dag (8 uur)

Toelatingsvoorwaarden:

 • De deelnemers moeten medisch geschikt zijn en dit kunnen aantonen aan de hand van een medisch attest
 • De deelnemers beschikken over de standaard PBM’s zoals handschoenen, veiligheidsschoenen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Inhoud kennen van de veiligheidsfunctie
 • Werkvergunningen interpreteren en naleven
 • Algemene veiligheidsregels
 • Valgevaar en valrisico’s
 • Krachten die op ons lichaam inwerken kennen – demping van een val
 • Verschillen tussen “valbeveiligingssystemen” en “werktuiguitrustingen waar de persoon met zijn gewicht aan hangt kennen
 • Goed gebruik van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestellen inspectie-, zorg- en onderhoudsprocedure
 • Types touwen en levensduur

 

Praktijk:

 • Harnas aantrekken en aanpassen
 • Veiligheidsregels toepassen
 • Knopen en hechtingspunten maken
 • Manipulaties uitvoeren van uitrusting en lasten
 • Toepassen van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestel
 • Beveiliging uitvoeren op platte daken
 • Slachtoffer veilig stellen
 • Menselijke veiligheid: mogelijke invloed van elektromagnetische golven en aanwezigheid van hoogspanningslijnen

 

 

Inhoud komt overeen met IS-009 en GOF2

Doel:

Basistechnieken en eenvoudige redding aanleren met het oog op veilig werken op hoogte.

 

Richtduur:

3 dagen (24 uur)

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • De deelnemers moeten medisch geschikt zijn en dit kunnen aantonen aan de hand van een medisch attest
 • De deelnemers beschikken over de standaard PBM’s zoals handschoenen, veiligheidsschoenen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

 

Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met Edutec vzw en Vormelec vzw, Contacteer dus steeds uw FVB Regio Of Vormelec
Contactgegevens vindt u via de website 
www.debouw.be of www.vormelek.be, zij zullen u verder helpen om een deel van de opleidingskost terug te krijgen.

 

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Wetgeving, richtlijnen en stadaarden
 • Notie van risicoanalyse en plan van aanpak
 • Notie van werkvergunningen
 • Veiligheid en organisatie van werkplaatsen
 • Categorieën van PBM
 • Keuze, gebruik en onderhoud van uitrusting
 • Controle en inspectie van de uitrusting
 • Schadelijke stoffen
 • Soorten verankeringen en systemen
 • Krachtverdeling bij hoeken
 • Notie van valfactoren
 • Notie van takelsystemen
 • Notie van suspensietrauma en omgaan met slachtoffers

 

Praktijk:

 • Uitrusting en rigging
 • Samenstellen en fitten persoonlijke uitrusting
 • Gebruik van back-up
 • Leggen en kiezen gepaste knopen
 • Plaatsen basis rigging
 • Plaatsen van kleine Y-rigging
 • Notie van touw- en ankerbescherming
 • Manoeuvres: dalen, stijgen, switchen tussen dalen en stijgen.
 • Dalen met stijgklem
 • Stijgen met afdaalapparaat
 • Knopen overschrijden
 • Overschrijden van touwomleidingen en herverankeringen
 • Touwwissels
 • Overschrijden van obstructie of rand bovenaan

De cursus omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Na de lessen leggen de deelnemers een proef af en wie slaagt krijgt een bekwaamheidsattest.

Doel:

De nodige  technieken aanleren met het oog op veilig werken op hoogte als ploegbaas

 

Richtduur:

3 dagen (24 uur)

 

Toelatingsvoorwaarden:

·      Dezelfde basisvoorwaarden zoals bij  de opleiding “basis”

·      Opleiding “basis” gevolgd hebben of relevante ervaring kunnen aantonen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • Wetgeving, richtlijnen en stadaarden
 • Notie van risicoanalyse en plan van aanpak
 • Notie van werkvergunningen
 • Veiligheid en organisatie van werkplaatsen
 • Categorieën van PBM
 • Keuze, gebruik en onderhoud van uitrusting
 • Controle en inspectie van de uitrusting
 • Schadelijke stoffen
 • Soorten verankeringen en systemen
 • Krachtverdeling bij hoeken
 • Notie van valfactoren
 • Notie van takelsystemen
 • Notie van suspensietrauma en omgaan met slachtoffers

 

Praktijk:

 • Alle manoeuvres beheersen van niveau 1
 • Krachten in touwinstallaties
 • Fitten van complexe touwinstallaties
 • Reddingen in dalende/stijgende situaties doorheen alle mogelijke opstellingen, knopen, herverankeringen, omleidingen, installeren van tyrolienes, complexe takels

 

 

Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met Edutec vzw en Vormelec vzw, Contacteer dus steeds uw FVB Regio Of Vormelec
Contactgegevens vindt u via de website www.debouw.be of www.vormelek.be, zij zullen u verder helpen om een deel van de opleidingskost terug te krijgen.

De cursus omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Na de lessen leggen de deelnemers een proef af en wie slaagt krijgt een bekwaamheidsattest.

Doel:

Technieken aanleren met het oog op veilig werken op hoogte als ploegbaas – teamleader – supervisor.

 

Richtduur:

3 dagen (24 uur)

 

Toelatingsvoorwaarden:

·      Dezelfde basisvoorwaarden zoals bij  de opleiding “basis”

·      Bij voorkeur geldig EHBO-attest

·      Opleiding “basis en gevorderd” gevolgd hebben of relevante ervaring kunnen aantonen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Volledige theoretische kennis van de cursus niveau 1&2
 • Doorgedreven kennis van het materiaal
 • Takels
 • Basis EHBO
 • Risicoanalyse

 

Praktijk:

 • Beheersen van alle manoeuvres van niveau 1&2
 • Superviseren van lagere niveaus
 • Doorgedreven alternatief gebruik van het materiaal
 • Alternatieve rigging, verankering
 • Complexe reddingen uitvoeren, coördineren
 • Materiaal – arme reddingen

De cursus omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Na de lessen leggen de deelnemers een proef af en wie slaagt krijgt een bekwaamheidsattest.

 

Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met Edutec vzw en Vormelec vzw, Contacteer dus steeds uw FVB Regio Of Vormelec
Contactgegevens vindt u via de website www.debouw.be of www.vormelek.be, zij zullen u verder helpen om een deel van de opleidingskost terug te krijgen.

Doel:

Technieken aanleren met het oog op veilig werken op hoogte in een team, risicoanalyse en rig to rescue

 

Richtduur:

1 dagen (8 uur)

 

Toelatingsvoorwaarden:

·      Dezelfde basisvoorwaarden zoals bij  de opleiding “basis”

·      Bij voorkeur geldig EHBO-attest

·      Opleiding “basis , gevorderd of expert” gevolgd hebben of relevante ervaring kunnen aantonen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Algemene preventiebeginselen, hiërarchie
 • Valgevaar, valrisico
 • Inwerkende krachten
 • Takelsystemen en complexe takelsystemen
 • EHBO en omgaan met een slachtoffer
 • risicoanalyse

 

Praktijk:

 • Het uitvoeren van complexe reddingen in team
 • Materiaal arm werken
 • Rig to rescue

Doel:

 • Begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
 • Interpreteren van de montage- of gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
 • Veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen

Richtduur:

1 dag (8 uur)

Toelatingsvoorwaarden:

De deelnemers beschikken over de standaard PBM’s zoals handschoenen, veiligheidsschoenen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Montage- en gebruikregels kunnen van de eenvoudige  stellingtypes: de voorzorgmaatregelen die genomen worden dienen te worden voor de montage, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, toegang, demontage en opslag
 • Montage- en gebruiksdocumenten lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling + lastenverdeling

 

Praktijk:

 • Opbouw van een kaderstelling
 • Opbouw ven een multi-directionele stelling
 • Opbouw ven een rolstelling

Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met Edutec vzw, Contacteer dus steeds uw FVB Regio.
Contactgegevens vindt u via de website 
www.debouw.be (FVB Regio’s), zij zullen u verder helpen om een deel van de opleidngskost terug te krijgen.

Doel:

Werknemers aangesteld als bevoegd persoon de verantwoordelijkheid te geven over meerdere personen die tewerkgesteld zijn op hoogte

 

Richtduur:

1 dag (8 uur)

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In het bezit zijn van het attest veilig werken op hoogte module 2.
 • De deelnemers beschikken over de standaard PBM’s zoals handschoenen, veiligheidsschoenen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Definitie werken in de hoogte en het risico van vallen
 • Voorstelling stellingen (klassen, essentiële delen, …)
 • Definitie van de “bevoegde persoon” in oversteenstemming het A.R. van 31/08/05
 • Voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen
 • Weersomstandigheden die de veiligheid op de stelling kunnen veranderen bepalen
 • Voorzorgmaatregelen in geval van verandering van de weersomstandigheden m.b.t. de veiligheid op de stelling
 • Definitie toegelaten gewichten en veiligheidsregels m.b.t. deze gewichten
 • Voorstelling en uitleg berekeningsnota en montage van fabrikant en voorstelling van controlepunten

 

Theorie (vervolg):

 • Regels voor de montage en gebruik (voorzorgmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, …)
 • Presentatie en uitleg van handleiding van de fabrikant van de stelling
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en de stabiliteit
 • Omschrijving van de basisregels voor de veilige montage en demontage

 

 

Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met Edutec vzw, Contacteer dus steeds uw FVB Regio.
Contactgegevens vindt u via de website 
www.debouw.be (FVB Regio’s ), zij zullen u verder helpen om een deel van de opleidingskost terug te krijgen.

Doel:

Het KB 2005 is heel duidelijk: de werkgever duidt een persoon aan die aan de hand van een opleiding de nodige heeft vergaard.
Iedereen die werkt op stellingen, werkt op hoogte

Richtduur:

½  dag (4 uur)

 

Toelatingsvoorwaarden:

geen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Het wettelijke kader
 • Preventiemaatregelen i.v.m. vallen van personen en voorwerpen
 • Veiligheidsmaatregelen bij slecht weer
 • De taken van een bevoegd persoon stellingen 
 • Het gebruik van collectieve en PBM’s bij werken op hoogte
 • Veiligheid bij het gebruik van ladders
 • Veiligheid bij het gebruik van stellingen
 • Veiligheid bij het gebruik van hoogtewerkers

 

Praktijk

 • Controles uitvoeren i.v.m. de berekeningsnota van een stelling
 • Opstellen van een berekeningsnota betreffende het gebruik van een stelling
 • Interpreteren van een montageschema van een stelling

Doel:

 • Arbeiders en bevoegde personen steigers veilig leren monteren, demonteren of ombouwen met systeemmateriaal

Richtduur:

Afhankelijk van de eventuele ervaring, richtduur 3 dagen

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • De deelnemers moeten medisch geschikt zijn en dit kunnen aantonen aan de hand van een medisch attest
 • De deelnemers beschikken over de standaard PBM’s zoals handschoenen, veiligheidsschoenen

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • werken op hoogte en het valrisico;
 • voorstelling van steigers, ladders, toegangstrappen;
 • preventiemaatregelen bij verschillende weersomstandigheden;
 • veiligheidsvoorschriften m.b.t. toelaatbare massa;
 • persoonlijke valbeschermingsmiddelen.
 • definitie ‘bevoegd persoon’;
 • de verschillende steigerklassen
 • de verschillende verankeringspatronen;
 • de documenten voor montage en gebruik;
 • de berekeningsnota, het montageschema en de controlelijst;
 • signalisatie, afsluiten van de steiger en de werkzone;

 

Praktijk

 • monteren, demonteren en ombouwen van een steiger;
 • controleren van een steiger;
 • correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Interpreteren van een montageschema van een stelling

Doel:

De opleiding stellinginspecteur richt zich tot ploegbazen en werfleiders (bedienden) die tevens de verantwoordelijken zijn voor de controle op veiligheid, stabiliteit en belasting bij stellingopbouw.
Ook voor aannemers om zelf hun stellingen veilig en correct op te bouwen en de controle na de opbouw correct te laten verlopen.

Richtduur:

Afhankelijk van de ervaring
min 3 dagen

 

Toelatingsvoorwaarden:

Relevante ervaring in de steigerbouw

Groepsgrootte:

Max 8 personen

 

Geldigheidsduur attest:

3 jaar

Inhoud van de opleiding:

Het KB “werken op hoogte” van 31/08/’05 betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen.

Diverse aspecten komen aan bod:

·         voorbereiding, stabiliteitsberekeningen

·         toezicht en controle na opbouw op de werf

·         soorten en classificatie van stellingen

·         normen en richtlijnen bij montage en demontage

·         vereiste breedte van de stellingvloer, manier van verankeren enz.
De cursus omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Na de lessen leggen de deelnemers een proef af en wie slaagt krijgt een bekwaamheidsattest.

Bent u op zoek naar een expert op gebied van Werken op hoogte, risico
beheersing of opleiding voor een nieuw project?

Dan bent u op het juiste adres, aarzel niet ons te contacteren bij interresse.
Contacteer ons

Onze expertise zie je in al onze projecten,
wij gebruiken elk vrij moment om ons bij te scholen, te specialiseren.
En dat maakt ons anders dan de rest!